Predstavitev društva

Društvo za ceste jugovzhodne Slovenije je strokovno, neprofitno združenje strokovnjakov s področja cest in druge prometne infrastrukture, ki delujejo na področju jugovzhodnega dela Slovenije.

Društvo je bilo ustanovljeno 21.8.1996 v Novem mestu. Društvo je tudi ustanovitelj in družbenik družbe DRC, družbe za raziskave v cestni in prometni stroke Slovenije, d.o.o..

Združuje strokovnjake iz področja cest in druge prometne infrastrukture za izmenjavo mnenj in izoblikovanje skupnih stališč o problematikah načrtovanja, izgradnje, modernizacije in vzdrževanja cest v Republiki Sloveniji.

Ostali cilji so:

 • Spodbujanje razvoja
 • Uveljavitev slovenske cestne stroke
 • Seznanjanje članov z aktualnostmi tega področja
 • Promocija delovanja društva
 • Izobraževanje članov
 • Izmenjava izkušenj
 • Uveljavljanje kodeksa cestnih stokovnjakov
 • Itn

Upravljanje društva:

 • zbor članov
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • strokovni odbor