Organi društva

Upravni odbor:

 • Franc Gole – Novo mesto
 • Niko Somrak – občina Krško
 • Gordana Grahek – DRSC
 • Dušan Granda – Topos Novo mesto
 • Antun Gašparac – Hydrovod Kočevje
 • Vinko Kunič – občina Črnomelj
 • Marijan Prešeren – CGP Novo mesto (predsednik društva)

Nadzorni odbor:

 • Janko Veber – občina Kočevje
 • Marjan Žnidar – Prometni inšpektorat RS (predsednik NO)
 • Aleš Plestenjak – Savaprojekt Krško

Strokovni odbor:

 • Radovan Nikič – Acer
 • Mojca Radakovič – GPI
 • Lidija Radež – Dolenjska projektiva