Članstvo in članarina

Član društva lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki sprejme pravila društva in pristopi k društvu zaradi uresničevanja svojega in skupnega interesa.

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo zastopa pooblaščena oseba. Društvo ima redne in častne člane.

Ugodnosti članstva:

 • vključevanje v interesno skupino za dosego skupnega cilja,
 • sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi cestne stroke,
 • večja dostopnost do informacij lokalnega in širšega značaja s področja cest in prometne infrastrukture,
 • možnost izobraževanja o strokovnih pristopih in dejstvih,
 • izmenjava izkušenj,
 • možnost širšega povezovanja s sorodnimi strokami, ki delujejo na cestni in drugi prometni infrastrukturi,
 • možnost razvijanja ustvarjalne iniciative in inovacij.

Pogoji članstva

 • je državljan Republike Slovenije,
 • sprejme pravila društva in kodeks cestnih strokovnjakov,
 • podpiše pristopnico za včlanitev v društvo,
 • se strokovno in laično ukvarja s problematiko razvoja in ohranjanja cest,
 • redno plačuje članarino, skladno s sklepi zbora članov društva.

Članarina
Višino članarine določa upravni odbor s sklepom.

Višina članarine znaša:

 • pravne osebe:
  • 100 EUR (mala podjetja)
  • 200 EUR (srednja podjetja)
  • 300 EUR (velika podjetja)
 • fizične osebe: 10 EUR

Pristopne izjave: